Daarom maak ik van (mijn) kinderen wereldburgers

Introductie van mijn blog

Het opstarten van mijn blog heeft, ondanks vele ideeën, best even geduurd. Vanuit mijn communicatieachtergrond schrijf je een blog namelijk vooral voor de doelgroep en dien je de boodschap daarop af te stemmen. Vanuit mijn persoonlijke visie wil ik echter ook iets kwijt over de achtergrond van mijn keuzes: ik filosofeer en informeer over mediawijsheid en d277raag het onderwerp burgerschap (en wereldburgers!) een warm hart toe. Voor mij zijn deze drie dingen op een logische manier met elkaar verbonden. Hoe ik het eeuwenoude begrip burgerschap en het kritisch leren nadenken wil verbinden met de moderne middelen die ons ter beschikking staan, daar wil ik toch wel even bij stil staan. Het resultaat is deze introductie. Een introductie in mijn denkwereld, mijn achtergrond en de ambitie om een stimulans te bieden om van (mijn) kinderen wereldburgers te maken.

Nieuwe bestemming

Het voelt alsof ik na een interessante en diverse reis een nieuwe bestemming heb bereikt, waarbij allerlei eerdere ervaringen samenkomen. Na mijn opleiding Communicatie Management werkte ik ruim vijftien jaar voor diverse organisaties in verschillende branches als adviseur, woordvoerder en manager van een communicatieafdeling. Bij Samsung stond ik aan de wieg van de introductie van de mobiele telefoons, de Yepp (voorloper iPod) en de eerste prototypes van geïntegreerde producten zoals een cameraphone plus watchphone en dus een belangrijk moment voor nieuwe media. Hier had ik te maken met eerste voorzichtige stappen in gesponsorde televisie, deelde ik grif mobieltjes uit aan BN’ers (en andere interessante doelgroepen), regelde ik vooruitstrevende samenwerkingsverbanden van Samsung op belangrijke events, zoals DanceValley, het Drum & Rythm Festival en Lowlands en vertrok ik naar Sydney om daar in samenwerking met o.a. Radio 538 het merk verder te promoten tijdens de Olympische Spelen. Ook demonstreerde ik in 2000 op televisie bij Jack van Gelder de allereerste internetkoelkast. Daarnaast werkte ik in de gezondheidsbranche met kwetsbare doelgroepen, had ik in die functie nauw contact met de overheid, van focusgroepen met opdrachten voor vernieuwing, sessies met laaggeletterden tot aan het souffleren van de staatssecretaris tijdens een debat. In die periode heb ik ook ruime ervaring opgedaan met crisiscommunicatie. Qua wereldburgerschap kan ik putten uit ervaringen opgedaan tijdens meerdere langdurige verblijven in het buitenland (UK, USA en Israël) en doordat ik intussen moeder werd van twee heerlijke kinderen (Gijs & Lies, resp. 12 en 10 jaar) heb ik inmiddels ook ervaring met opvoeden.

Filosoferen

Na het bereiken van mijn persoonlijke carrièredoel, keek ik om me heen en besloot het roer om te gooien. Na een beroepsopleiding filosofeer ik inmiddels al een paar jaar met kinderen, jongeren en volwassenen. De methodes van het filosoferen zijn tijdloos; Socrates legde eeuwen geleden al een basis. Het filosoferen omvat leren kritisch na te denken, het leren respecteren van andere meningen -waarbij je het met elkaar eens kunt worden dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn- en het reflecteren op je eigen gedrag, normen en waarden en die van de maatschappij. Bij het vormgeven van lessen en gesprekken zocht ik aansluiting op de huidige gemedialiseerde maatschappij, waar het woord in toenemende mate wordt vervangen door het beeld, en een democratie die meer een mediacratie wordt. Zie bijvoorbeeld de groeiende rol van burgers bij het vormgeven van de democratie, waarbij Twitter en Facebook volop worden ingezet, en de toenemende populariteit van apps als Instagram, Vine en Snapshot, waar beelden centraal staan.

MediaCoach

De opleiding tot MediaCoach bracht voor mij een aantal belangrijke facetten van mijn ervaring en visie samen: (nieuwe) media in combinatie met eeuwenoude methodes om kritisch te leren luisteren, mening te vormen, te discussiëren, kijken en leren. Mede door gebruik te maken van beelden, de kinderen te leren om deze te interpreteren, ‘onder woorden te brengen’, om er uiteindelijk zelf bewust mee om te gaan. Het is mijn overtuiging dat door kinderen al op vroege leeftijd te leren om (media-)boodschappen en (media-)beelden te duiden en hierover met hen in gesprek te gaan, je ze kunt voorbereiden op een toekomst waarbij zij steeds jonger deze vaardigheden moeten inzetten. Als MediaCoach die enthousiasme voor media overbrengt en mogelijkheden die het heeft, erkent hoe belangrijk media inmiddels voor kinderen en jongeren zijn, ook voor hun identiteitsontwikkeling, en hoe je het op een positieve manier kunt inzetten voor allerlei doeleinden. Een praktisch filosoof en MediaCoach ineen, die tegelijkertijd helpt bij het ontwikkelen van het besef dat niet alleen bewustzijn, begrip, houding en gedrag daarbij belangrijk zijn, maar ook het reflecteren op mediaboodschappen en de eigen rol van het kind of de jongere als mediaprosumer en wereldburger. Opdat zij een kritische en creatieve houding aan durven nemen ten opzichte van de media, maar ook ten opzichte van zichzelf als mede-creator van deze media.

De media bieden volop kansen om met elkaar op lokaal, nationaal en mondiaal niveau de uitdagingen aan te gaan op allerlei gebied, van sociaal tot cultureel tot economisch. Door kinderen al jong (media-)wijs te maken met oog voor hun eigen rol en die van anderen, met durf om hun nek uit te steken en met creatieve oplossingen te komen en ze daarmee instrumenten te geven om onze wereld voor toekomstige wereldburgers te behouden en steeds een stukje mooier te maken.

Eerder verschenen op 13 januari 2015